Ejanina

Ejanina është një shoqeri e re dhe dinamike që ofron shërbime :
Ndërmjetësim aministrativ, BPO, arkivim, data entry dhe shërbime postare

Ejanina është furnizuese e shoqërive kryesore italiane në sektorin financiar

Kontakt

info@ejanina.al

Puno me ne

hr@ejanina.al